TASDİK

TASDİK
Doğruluğunu kabul etmek. Bir kararın nizama, şeriata, kanuna uygun olduğunu kabul edip imzalamak. (Bak: Dima

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tasdik — is., Ar. taṣdīḳ 1) Doğrulama 2) Onay, onaylama Birleşik Sözler tasdikname Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tasdik edilmek tasdik etmek tasdik ettirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tasdîk — (A.) [ ﻖیﺪﺼﺕ ] onay, doğrulama. ♦ tasdîk etmek onaylamak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • tasdik etmek — 1) doğrulamak Bütün kadınlar da bu iki şahidi tasdik ettiler. A. Gündüz 2) onaylamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tasdik edilmek — onaylanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tasdik ettirmek — onaylatmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • NİŞANE-İ TASDİK — Kabul edildiğine dâir işaret, tasdik işareti. * Mu cizeler.(Kabir, ehl i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısı (olduğunu) ihbar eden 124 bin muhbir i sâdık, ellerinde nişane i tasdik olan mu cizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TASDİKAN — Tasdik için. Tasdik suretiyle …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kirtginsemek — tasdik etmek istemek I, 280 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • MUSADDIK — Tasdik eden. İmzalayan. * Doğruluğunu kabul eden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TASDİKAT — (Tasdik. C.) (Ka, uzun okunur) Tasdikler, onaylamalar, doğrulamalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”